✨ อากาศดี๊ดี เข้าอุทยานมาเรียนรู้พืชสมุนไพรในอุทยานกันดีกว่า🌿
ยินดีต้อนรับกลุ่มผู้เรียนรู้เภสัชกรรมแผนไทย

ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรจากโครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

🗓 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการนำบุคลากรจากโครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เข้าชมนิทรรศการ สมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สากล พร้อมทั้งเดินชมสวนศึกษาพืชสมุนไพรของทางอุทยานฯ 🌿🍀🌸

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้
—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-