🌿มาร่วมงานกับ SIREEPARK กันนะคะ 🌿
2 กรกฎาคม 2024
โล่เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี พ.ศ.2567
2 กรกฎาคม 2024

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นประธานเปิด การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและพิพิธภัณฑ์พืช อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง วิทยากร อพ.สธ. มาให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนน ในการเข้าสู่มาตรฐานของ อพ.สธ. ระดับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 16 คน
—————-
📍หมายเหตุ: ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————