ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567
2 กรกฎาคม 2024
เด็ด ดม ชม ชิม กับสมุนไพรนานาชนิดที่สิรีพาร์ค
3 กรกฎาคม 2024

โล่เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี พ.ศ.2567

🗓วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ รับมอบโล่เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี พ.ศ. 2567 จากนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
—————
📍หมายเหตุ: ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————