สิรีพาร์คยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเซ็นฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
28 มิถุนายน 2024
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567
2 กรกฎาคม 2024

🌿มาร่วมงานกับ SIREEPARK กันนะคะ 🌿

🌿Sireepark เปิดรับสมัครงานแล้วนะ🌿
🌱ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
📋หน่วยงาน กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ
✨เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567
📍สามารถกดสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้เลย : https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruit…/user/job/view.php…
—————–
🍀คุณสมบัติของผู้สมัคร🍀
1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
2.มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
3. มีวุฒิการศึกษาในสาขาด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาจะถูกพิจารณาร่วมกับประวัติการทำงาน)
4. มีทักษะในการวางแผนจัดกิจกรรมและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านพฤกษศาสตร์/สิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลายหลาย
5.มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และจัดการระบบงานเอกสารได้อย่างเป็นระบบ
6. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย/การสอน มากกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารติดต่อประสานงานดี
8. มีทักษะการทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง
9. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับดี/ดีมาก
10.สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุด และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
11. มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
—————
🌿แล้วมาร่วมงานกับเรา สิรีพาร์คนะคะ สิรีพาร์คยินดีต้อนรับค่า
—————