💐สิรีพาร์คยินดีต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 กันยายน 2023
✨SIREEPARK เปิดรับสมัครงาน✨
7 กันยายน 2023

ยินดีต้อนรับสมาชิกสภาอาจารย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

🗓วันที่ 5 กันยายน 2566รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พร้อมด้วย นางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาธุรกิจ และ ดร.สุนิสา แสงวิโรจน์พัฒน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับสมาชิกสภาอาจารย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
.
นำโดยศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาอาจารย์ อาจารย์รชตวรรณ เฉียบฉลาด รองประธานสภาอาจารย์ และบุคลากรของคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และชมพื้นที่ของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย เพื่อศึกษา เรียนรู้ วิจัยพัฒนา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนักศึกษา และพัฒนาศักยภาพงานด้านวิจัยต่อไป
…………………………………