ยินดีต้อนรับสมาชิกสภาอาจารย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
5 กันยายน 2023
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาธุรกิจ ร่วมเป็นทีมวิทยากรภายในงาน “เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 8 : พื้นที่อาหารของเมือง”
10 กันยายน 2023

✨SIREEPARK เปิดรับสมัครงาน✨

✨SIREEPARK เปิดรับสมัครงาน✨
.
🧘‍♀️ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา
👉คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทย
– ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
– มีความรู้และประสบการณ์ ในการออกแบบกิจกรรม ออกแบบและกำหนดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
– มีทักษะการบริหารจัดการ สามารถวางแผนการตลาดและจัดกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลายหลาย
– มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
– มีทักษะการทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง
– มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด