ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)
ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

SIREEPARK TOUR ณ เซ็นทรัล ศาลายา

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเข้าร่วมออกบูธกิจกรรมในงาน “เปิดโลกคลังความรู้เพื่อประชาชน” ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา โดยความร่วมมือระหว่างหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กับศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน
.
ภายในบูธ Siree Park มีการจำหน่ายสินค้า อาทิ ต้นสมุนไพร ของที่ระลึก เซ็ตกิจกรรม DIY และหนังสือสมุนไพร รวมทั้งสาธิตการออกกำลังกายด้วยท่าบริหาร “ฤๅษีดัดตน” และให้ความรู้ด้านสมุนไพรไทยให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งนำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และนางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาธุรกิจ