SIREEPARK TOUR ณ เซ็นทรัล ศาลายา
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในฐานะศูนย์ประสาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. : ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่ 16 กันยายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการนำนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ โดยมีวิทยากรจากทางสิรีฯ พาชมสวนสมุนไพร รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล และนั่งรถรางชมสวนของทางอุทยานฯ
ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้
——————–
หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-