มามะ มาจอยกัน จอยกัน อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเปิด Walk-IN แล้วนะ !!
SIREEPARK TOUR ณ เซ็นทรัล ศาลายา

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)

วันที่ 9 กันยายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ โดยมี ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และคณะ ให้การต้อนรับ ดร.นพรัตน์ เทพเทพา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และเจ้าหน้าที่ อพวช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานและพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการรับรองมาตรฐาน BGCI Botanic Garden Accreditation ซึ่งทางโครงการจัดตั้งฯ เป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองดังกล่าว อีกทั้งได้นำชมนิทรรศการสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล และนำชมบริเวณสวนสมุนไพร

ทางโครงการจัดตั้งฯ ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับทางอพวช.ได้ในอนาคต