🎉 ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน
21 กุมภาพันธ์ 2023
การประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 1/2566
23 กุมภาพันธ์ 2023

🎉 ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

🗓 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ในการนำนักเรียนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้นั่งรถรางชมสวนของอุทยานฯ และเดินชมสวนสมุนไพรโดยมีวิทยากรคอยให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณพืชชนิดต่างๆ 🚋🌿✨

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้