🎉 มาแล้ว รายละเอียดและกำหนดการกิจกรรม สิรีพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 1 : “Field Sketch” เทคนิคการเขียนภาพธรรมชาติ
18 กุมภาพันธ์ 2023
🎉 ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
23 กุมภาพันธ์ 2023

🎉 ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน

🗓 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน ในการนำนักเรียนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆภายในอุทยานฯ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถรางและเดินชมสวนสมุนไพรโดยมีวิทยากรคอยให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ต่างๆ กิจกรรมสาธิตเรียนรู้เภสัชวัตถุ กิจกรรมสาธิตการทำวุ้นสีธรรมชาติ กิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร รวมทั้งกิจกรรมสาธิตการทำอาหารสมุนไพร 🚋🌿🪴🥗✨

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้