อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566
13 กันยายน 2023
🌿✨สิรีพาร์คยินดีต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
18 กันยายน 2023

✨SIREEPARK เปิดรับสมัครงาน✨

✨🍀SIREEPARK เปิดรับสมัครตำแหน่งเพิ่มค่ะ
.
🌳ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (งานสวนและภูมิทัศน์) จำนวน 1 อัตรา
.
👉คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
2. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีทางการเกษตร พัฒนาการเกษตร ภูมิทัศน์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านสมุนไพร/การแพทย์แผนไทย
4. มีทักษะการบริหารจัดการ/สามารถวางแผนจัดกิจกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการสื่อสารประสานงานดี
7. มีทักษะการทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง
8. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุด และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
——————————————-
📍สมัครหรืออ่านรายละเอียดได้ที่ : https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruit…/user/job/view.php…
——————————————-
#งาน #สมัครงาน #หางาน #มหิดล# นักวิชาการเกษตร #งานสวน #งานภูมิทัศน์