🌿✨สิรีพาร์คยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
12 กันยายน 2023
✨SIREEPARK เปิดรับสมัครงาน✨
14 กันยายน 2023

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

✨🎉 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

✨🌿 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงสุขภาวะ ในรูปแบบ Living Outdoor Museum บนพื้นที่ 140 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้พืชสมุนไพรและความยั่งยืนที่ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต (Wellbeing of All Life) ถูกออกแบบเพื่อทุกคน ภายใต้ความร่วมมือแบบ Multidisciplinary Partnerships ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นป่าสมุนไพรในเมืองที่รวบรวมชนิดพืชสมุนไพรมากที่สุดในประเทศไทย เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้รับมาตราฐานสากล เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่และกิจกรรมต่างๆ ถูกออกแบบในรูปแบบ Inclusion for All ให้คนทุกกลุ่มในสังคม ทุกช่วงวัยและทุกข้อจำกัด สามารถเข้าถึงการเรียนรู้และการมีสุขภาวะที่ดีได้

🏆 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) เป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน (Safe and Sustainable Tourism) รวมทั้งการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล

———–
🕕 เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
– มีลานจอดรถด้านหน้าอุทยานฯ
– มีรถประจำทางผ่านหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

———–
📸 อัตราค่าเข้าชมอุทยานฯ (ไม่รวมห้องนิทรรศการ)
– นศ./ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมฟรี✨
– บุคคลทั่วไป 🙋
🌱 อายุ 3 – 59 ปี คนละ 50 บาท
🌱 นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา คนละ 30 บาท
(โปรดแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา)
🌱 ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 3 ปี หรืออายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าชมฟรี✨
ทั้งนี้ ค่าเข้าชมดังกล่าว เป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย ซึ่งอุทยานฯ เป็นแหล่งรวบรวมต้นสมุนไพรที่มากที่สุดในประเทศไทย มากกว่า 900 ชนิด 🙏🌿✨

———–
🌳 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการเช่าสถานที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ภายในอุทยาน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สวนสมุนไพร กว่า 140 ไร่ , ศาลาอเนกประสงค์ , ห้องประชุมขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ (ขนาด 10 คน – 200 คน) พร้อมรองรับการเข้าชม การทำกิจกรรม Workshops และใช้งานในโอกาสที่แตกต่างกันไป

———–
#เช่าสถานที่ #กิจกรรม #sireepark #ถ่ายMV #ถ่ายภาพ #พื้นที่สวน #herbs #นครปฐม #ศาลายา #มหาวิทยาลัยมหิดล #พื้นที่สุขภาวะ #playground #Workshop #พื้นที่แห่งความสุข #พื้นที่นวัตกรรม #สังคมยั่งยืน #wellbeing #happiness #หมอชีวก #Workshop #FieldTrip #สมุนไพร #LuxuryTourism #ททท #Tourism #ThailandTourismAwards