สมุนไพรการพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน
สารานุกรมสมุนไพรเล่ม 5 สมุนไพรพื้นบ้านอีสาน

รสยาสมุนไพรกับสารเคมี : ความเหมือนที่แตกต่าง

รายละเอียด

รสยาสมุนไพรกับสารเคมี : ความเหมือนที่แตกต่าง
ข้อมูลสินค้า ราคา 90.00 บาท

 ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์จะช่วยต่อยอดความคิดและความเข้าใจให้บุคลากรการแพทย์แผนไทย และประชาชนที่สนใจจะนำความรู้แผนไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีเหตุมีผล ได้เข้าใจการแพทย์แผนไทย ผ่านรสยาสมุนไพรไปยังองค์ประกอบของสารเคมีในพืชซึ่งมีการวิจัยเป็นที่ยอมรับในเชิงวิทยาศาสตร์ว่ามีคุณสมบัติทางชีวภาพต่อกระบวนการที่สำคัญในร่างกายมนุษย์ และน่าจะทำให้นักวิทยาศาสตร์หันมาสนใจมุมมองของการแพทย์แผนไทย และสามารถสืบทอดทัศนคติที่ดีต่อไปยังเยาวชน ลูกหลาน อันจะทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอยู่กับคนไทยไปอีกไม่รู้จบ

หนังสือ ” รสยาสมุนไพรกับสารเคมี : ความเหมือนที่แตกต่าง ” ประกอบด้วย

  • สมุนไพรกับระบบการแพทย์ที่แตกต่าง
  • สารพิษ-อนุมูลอิสระ
  • สารอาหารที่พบในพืช
  • สารเคมีธรรมชาติที่ใช้เป็นยา
  • รสยาสู่ผักเพื่อสุขภาพ
  • รสยากับการป้องกันโรค
  • การสกัดสมุนไพร

หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักสารเคมีที่อยู่เบื้องหลังรสยา ได้แก่ เปรี้ยว เค็ม เผ็ดร้อน ฝาด ขม หวาน มัน เบื่อเมา หอมเย็น และรสจืด คุณประโยชน์ของยาไทยและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา รวมทั้งกลุ่มสารมีสี ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย

ราคาเล่มละ 90 บาท

จัดจำหน่ายที่
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-441-5272-4
โทรสาร 02-441-5264

หรือ
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์และโทรสาร 0-2644-8696