กิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล
กิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร

กิจกรรมเมนูสมุนไพร

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมสาธิตการทำอาหารจากสมุนไพร โดยจะมีเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เช่น ยำใหญ่ ผัดสมอไทย ถุงทอง และการทำแซนวิส โดยแต่ละเมนูจะให้ท่านได้ลองทำและชิม ฝีมือตัวเองเลย (สามารถเลือกได้ 1 เมนู)