กิจกรรมเมนูสมุนไพร
กิจกรรมเส้นสายระบายสีธรรมชาติ

กิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมสาธิตการปลูกพืชสมุนไพรเบื้องต้น เช่น การเพาะเมล็ด การปักชำ การย้ายต้นกล้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองย้ายต้นกล้าและนำไปดูแลต่อที่บ้าน