กิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร
กิจกรรมเมนูสมุนไพร

กิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล ซึ่งเป็นยาทาแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอก ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้น้ำมันไพลติดมือกลับไปทดลองใช้อีกด้วย