กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว
กิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล

กิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสดเพื่อใช้ประคบเบื้องต้นแก้อาการปวดเมื่อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือทำลูกประคบด้วยตนเอง รวมถึงเรียนรู้วิธีการประคบเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ดูแลสุขภาพได้