กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง
กิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมการอัดพรรณไม้แห้งลงในแผงอัดพรรณไม้ที่จำลองแบบมาจากของจริง และตกแต่งด้วยสีจากธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมืออัดพรรณไม้และได้แผงอัดไปเป็นของที่ระลึกอีกด้วย