กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ
กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

เด็ก ๆ จะได้รู้จักสมุนไพรแห้งที่มีกลิ่นหอม และทดลองทำยาดมด้วยสูตรที่ตนชอบกลับไปให้คนที่รัก