อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
Welcome back to Mahidol

✨เรียนรู้เรื่องสมุนไพรกันที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ🌿

🗓 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้ศึกษาเภสัชกรรมแผนไทย เข้าเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากรของทางอุทยานฯ พากลุ่มผู้ศึกษาเดินชมสวนสมุนไพรเพื่อเรียนรู้ลักษณะและสรรพคุณของต้นสมุนไพรจากของจริงและเรียนรู้ตัวยาแห้งผ่านกิจกรรมสาธิตเรียนรู้เภสัชวัตถุ ✨

🌿🍀🌸
ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้

—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-