ยินดีให้การต้อนรับ Dr. Joyce White ผู้อำนวยการ Institute of Southeast Asian Archaeology, University of Pensylvania Museum ประเทศสหรัฐอเมริกา
✨ อากาศดี๊ดี เข้าอุทยานมาเรียนรู้พืชสมุนไพรในอุทยานกันดีกว่า🌿

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

🗓 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-สถาปัตยกรรม เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เข้าชมนิทรรศการ สมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สากล พร้อมทั้งเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธิตการทำแผงอัดพรรณไม้จิ๋วและเดินชมสวนสมุนไพรของทางอุทยานฯ 🌿🍀🌸

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้