มาเปิดประสบการณ์เรียนรู้และสังเกตสมุนไพรจากของจริงกันเถอะ
ศึกษาค้นคว้าในห้องเรียนธรรมชาติและแต่งเติมจินตนาการจากการเรียนรู้กันที่ สิรีรุกขชาติ

✨ พร้อมกันหรือยัง ที่จะมาเดินเรียนรู้ตัวพืชสมุนไพรกันที่ สิรีรุกขชาติ

🗓 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้ศึกษาเภสัชกรรมแผนไทย เข้าเรียนรู้พืชสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี พี่บรรจง วิทยากรของทางอุทยาน พาเดินชมสวนสมุนไพร บริเวณลานนานาสมุนไพร เพื่อเรียนรู้สมุนไพรจากของจริง และเรียนรู้ตัวยาแห้งผ่านกิจกรรมสาธิตเรียนรู้เภสัชวัตถุ ✨

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้