✨ พร้อมกันหรือยัง ที่จะมาเดินเรียนรู้ตัวพืชสมุนไพรกันที่ สิรีรุกขชาติ
ยินดีให้การต้อนรับ Dr. Joyce White ผู้อำนวยการ Institute of Southeast Asian Archaeology, University of Pensylvania Museum ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศึกษาค้นคว้าในห้องเรียนธรรมชาติและแต่งเติมจินตนาการจากการเรียนรู้กันที่ สิรีรุกขชาติ

🎉 ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต 🎉

🗓 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิต ในการนำนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เดินศึกษาเรียนรู้และทำความรู้จักกับพืชสมุนไพรภายในสวนสมุนไพร รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการทำแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ✨🌿🍀🌸

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้