โครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ : Mahidol Friendly Disability ครั้งที่ 2
23 สิงหาคม 2023
🌿🌼ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 สิงหาคม 2023

อาคันตุกะจาก United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) เข้าเยี่ยมชมบริเวณโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

🌿 สิรีพาร์คยินดีต้อนรับอาคันตุกะจาก United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นแหล่งทุนสนับสนุนในการจัดโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Adapting to Climate: Facing the Consequence ซึ่งทางสิรีพาร์คได้รับเกียรติพาอาคันตุกะเยี่ยมชมบริเวณโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อชมแหล่งเรียนรู้และพืชสมุนไพรที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ