📍สิรีพาร์คยินดีต้อนรับ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์)
22 สิงหาคม 2023
อาคันตุกะจาก United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) เข้าเยี่ยมชมบริเวณโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
24 สิงหาคม 2023

โครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ : Mahidol Friendly Disability ครั้งที่ 2

🗓วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์วิทยาการราชสุดา) จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ : Mahidol Friendly Disability ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งสร้างความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับสังคมสำหรับทุกคน (Inclusive Society) รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 10
.
🔹️สำหรับหัวข้อวันนี้คือการบรรยาย เรื่อง นวัตกรรมที่ออกแบบสำหรับทุกคน : ร่วมสร้าง Sustainable & Inclusive Society ผ่านการออกแบบเมืองและสื่อสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้
🔸 ซึ่งในช่วงที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส คุณสนิธร อมรจารุชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคุณพันธ์พิสุ จุลพันธ์วัฒนา สถาปนิกวิจัยอาวุโส จากศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC : Research & Innovation for Sustainability Center) MQDC บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นทีมวิทยากรในการบรรยาย
🔸 และในช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจากคุณกนกพร ประสิทธิ์ผล จากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) เป็นวิทยากร
———————
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดอีกจำนวน 1 ครั้ง ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ในประเด็น นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโอกาสทางอาชีพสำหรับคนพิการ ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง Facebook : DSS Mahidol