ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม
มามะ มาจอยกัน จอยกัน อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเปิด Walk-IN แล้วนะ !!

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรภาคฤดูร้อน “Sawasdee Thailand 2022 [batch 3]: Thai Culture”

วันที่ 5 กันยายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำนักศึกษาต่างชาติ เข้าชมนิทรรศการ โดยมีวิทยากรคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สากล พร้อมทั้งเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพรและนั่งรถรางชมสวนของทางอุทยานฯ

สิรีรุกขชาติขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยและแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้