วันนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รวบรวมคำถามยอดฮิตที่ถูกถามเข้ามาจากทุกช่องทาง พร้อมทั้งให้คำตอบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญ ในเรื่องการติดต่อเข้าชมและการติดต่อสอบถามแจ้งข้อมูลต่าง ๆ
ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 2 กันยายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการนำบุคลากร เข้าชมนิทรรศการโดยมีวิทยากรจากทางสิรีฯ คอยให้ความรู้ และพาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนของทางอุทยานฯ
ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้
—————————-
หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-