การประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 1/2566
23 กุมภาพันธ์ 2023
🎉 ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
26 กุมภาพันธ์ 2023

🎉 ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 สามภาษา

🗓 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 สามภาษา ในการนำนักเรียนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้นั่งรถรางชมสวนของอุทยานฯ เดินชมสวนสมุนไพรโดยมีวิทยากรคอยให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณพืชชนิดต่างๆ เข้าชมห้องนิทรรศการถาวร สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล และร่วมทำกิจกรรมสาธิตเส้นสายระบายสี 🚋🌿✨🎨

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้