🌿พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการและเผยแพร่ฐานข้อมูลพืชและทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
30 พฤศจิกายน 2023
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
1 ธันวาคม 2023

✨SIREEPARK เปิดรับสมัครงาน✨

✨SIREEPARK เปิดรับสมัครตำแหน่งงานค่ะ✨
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

👉คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
2. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ (การพิจารณาคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาจะถูกพิจารณาร่วมกับประวัติการทำงาน)
3. มีทักษะในการบริหารจัดการ/วางแผน/วิเคราะห์ข้อมูล/สรุปข้อมูล
4. มีทักษะในการสื่อสาร รับฟัง
5. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานดี สามารถทำงานเป็นทีม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานและเวลาได้ดีภายใต้ความกดดัน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง
7. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
8. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุด และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
9. มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

——————————————-
📍เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566

สมัครหรืออ่านรายละเอียดได้ที่ : https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=8737
——————————————-
#งาน #สมัครงาน #หางาน #มหิดล #เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป #พนักงานมหาวิทยาลัย