กิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ

กิจกรรมการสอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

กิจกรรมการสอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน เป็นการสอนออกกำลังกายตามการแพทย์แผนไทย ซึ่งเลียนแบบท่าทางมาจากฤๅษีในสมัยโบราณที่อยู่ในอิริยาบถท่าเดิมนานๆ จึงคิดวิธีดัดตัวเองเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ซึ่งท่าบริหารนี้ จะช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้