กิจกรรมเส้นสายระบายสีธรรมชาติ
กิจกรรมการสอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน

กิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

การเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ คือ พืชวัตถุ ธาตุวัตถุและสัตว์วัตถุ โดยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแนะนำเคล็ดลับการดูเครื่องยา และวิธีการจดจำสรรพคุณสมุนไพรให้ง่ายยิ่งขึ้น