วิทยากรและกิจกรรมสาธิต

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้บริการวิทยากรนำชม และการจัดกิจกรรมสาธิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
โดยติดต่อล่วงหน้า 15 วัน และรับจัดแบบหมู่คณะ

อัตราค่าบริการ

กิจกรรมบรรยายและนำชม

ให้บริการวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ บรรยายนำชมสวนสมุนไพร(ลานนานาสมุนไพร หรือลานอื่นๆ ตามความเหมาะสม) ให้บริการรถรางและให้ความรู้ในห้องนิทรรศการ  โดยปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เข้าชม

กิจกรรมสาธิต

กิจกรรมสาธิต ได้แก่ กิจกรรมทางด้านสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย หรือกิจกรรมทางด้านศิลปะและพฤกษศาสตร์ ผู้เข้าชมสามารถเลือกกิจกรรมสาธิต ได้ตามความสนใจ

กิจกรรมทางด้านศิลปะและพฤกษศาสตร์

แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว
เป็นกิจกรรมการอัดพรรณไม้แห้งลงในแผงอัดพรรณไม้ที่จำลองแบบมาจากของจริง และตกแต่งด้วยสีจากธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมืออัดพรรณไม้และได้แผงอัดไปเป็นของที่ระลึกอีกด้วย

 

เส้นสายระบายสี
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับเด็ก ๆ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากมาก โดยเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การสกัดสีจากธรรมชาติ และได้รู้ว่าดอกไม้ชนิดไหนให้สีอะไร และได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามจินตนาการของน้อง ๆ เอง

 

วุ้นจากสีธรรมชาติ
เป็นกิจกรรมสาธิตการใช้สีจากธรรมชาติเพื่อประกอบอาหาร โดยวิธีการสกัดสีด้วยน้ำจากดอกไม้ของสมุนไพร ซึ่งสีจากธรรมชาติที่ใช้ ได้แก่ สีเหลืองจากดอกกรรณิการ์ สีแดงจากแก่นฝาง สีน้ำเงินจากดอกอัญชัน เป็นต้น ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองใช้สีจากธรรมชาติและทำวุ้นด้วยตนเอง และชิมวุ้นฝีมือตัวเองในช่วงท้ายของกิจกรรม

กิจกรรมทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

ยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง
เด็ก ๆ จะได้รู้จักสมุนไพรแห้งที่มีกลิ่นหอม และทดลองทำยาดมด้วยสูตรที่ตนชอบกลับไปให้คนที่รัก

 

ลูกประคบสมุนไพร
เป็นกิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสดเพื่อใช้ประคบเบื้องต้นแก้อาการปวดเมื่อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือทำลูกประคบด้วยตนเอง รวมถึงเรียนรู้วิธีการประคบเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ดูแลสุขภาพได้

น้ำมันไพล
เป็นกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล ซึ่งเป็นยาทาแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอก ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้น้ำมันไพลติดมือกลับไปทดลองใช้อีกด้วย

สอนท่าบริหารแบบฤาษีดัดตน
กิจกรรมการสอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน เป็นการสอนออกกำลังกายตามการแพทย์แผนไทย ซึ่งเลียนแบบท่าทางมาจากฤๅษีในสมัยโบราณที่อยู่ในอิริยาบถท่าเดิมนานๆ จึงคิดวิธีดัดตัวเองเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ซึ่งท่าบริหารนี้ จะช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้

อาหารสมุนไพร
เป็นกิจกรรมสาธิตการทำอาหารจากสมุนไพร โดยจะมีเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เช่น ยำใหญ่ ผัดสมอไทย ถุงทอง และการทำแซนวิช โดยแต่ละเมนูจะให้ท่านได้ลองทำและชิมฝีมือของตัวเอง (สามารถเลือกได้ 1 เมนู)

เรียนรู้เภสัชวัตถุ
การเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ คือ พืชวัตถุ ธาตุวัตถุและสัตว์วัตถุ โดยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแนะนำเคล็ดลับการดูเครื่องยา และวิธีการจดจำสรรพคุณสมุนไพรให้ง่ายยิ่งขึ้น

กิจกรรมทางพฤกษศาสตร์

ขยายพันธุ์พืชสมุนไพร
เป็นกิจกรรมสาธิตการปลูกพืชสมุนไพรเบื้องต้น เช่น การเพาะเมล็ด การปักชำ การย้ายต้นกล้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองย้ายต้นกล้าและนำไปดูแลต่อที่บ้าน