อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2564
24 กันยายน 2021
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่สาธิตต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ SDGs
29 กันยายน 2021

โครงการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “รวมพลคนมักขิง”[:en]โครงการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “รวมพลคนมักขิง”

จัดกิจกรรมในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ (webinar) ผ่านโปรแกรม Webex Events ในวันที่ 14–15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00–16.15 น. มีวิทยากรทั้งหมด 6 ท่าน บรรยายหัวข้อ “รวมพลคนมักขิง” โดยมี ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการ ตามรายละเอียดด้านล่าง