โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Centara Hotels & Resorts
ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 2/2565 ของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษา และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานด้านสมุนไพร ณ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษา และอาจารย์ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ และความรู้ด้านสาธารณสุขที่หลากหลาย ศาสตร์ความรู้ด้านสมุนไพรจึงเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่มีความสำคัญ ในการใช้ดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้ให้การต้อนรับ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสมุนไพร ในเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลของต้นสมุนไพร รวมไปถึงการนำไปใช้ดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การนำไปประกอบอาหาร หรือใช้เป็นยาทาภายนอก เป็นต้น โดยการบรรยายข้อมูลของต้นสมุนไพรนั้น นักศึกษาจะได้เห็นต้นสมุนไพรจริง ในระยะใกล้ พร้อมโอกาสที่จะได้สัมผัส และดมกลิ่นด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของวิทยากร พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสวนสมุนไพร ตลอดการเยี่ยมชม
.
#sireepark