อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงาน “เปิดศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยา” และ “พิธีบวงสรวงรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์”
นักศึกษา และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานด้านสมุนไพร ณ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Centara Hotels & Resorts

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Centara Hotels & Resorts นำโดย Mr. Winfried Hancke, Corporate Director of Food & Beverage Operations และคุณวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์, General Manager of Centara Grand Ladprao Bangkok ในการเข้าชมพื้นที่ “อาคารบ้านหมอยา” พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการให้บริการทางด้าน Health & Wellness กับโครงการจัดการตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งมีแผนจะดำเนินการร่วมกับสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล