อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาออนไลน์ Sireepark Webinar ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ผักผลไม้ใกล้ตัวก็เป็นยาได้” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Events
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักเรียนในกิจกรรมค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา เข้าศึกษาดูงานพร้อมทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 15 มกราคม 2565
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในกิจกรรมค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา เข้าศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมสาธิต ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
.
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ ในด้านพืชสมุนไพร อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรม “แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ในกิจกรรมที่จำลองมาจากการเก็บตัวอย่างของนักพฤกษศาสตร์ พร้อมทั้งการบรรยายให้ความรู้จากต้นสมุนไพรจริง ที่นักเรียนสามารถสัมผัส และสังเกตลักษณะจากของจริงในระยะใกล้ชิด และได้ชมทัศนียภาพที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติรอบอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ในกิจกรรมรถรางชมสวน พร้อมการบรรยายต้นสมุนไพรตลอดสองข้างทางกว่า 30 ชนิด
.