โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (Central Restaurants Group)

กลุ่มนักศึกษาแพทย์แผนไทย

🥳 การเข้าชมสวนสมุนไพรในรูปแบบหมู่คณะ เริ่มขึ้นแล้ว 🥳
.
กลุ่มนักศึกษาแพทย์แผนไทยที่กำลังศึกษาสมุนไพร จากต้นสมุนไพรจริง☘️ พร้อมวิทยากรผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ ในการจำแนกพืชสมุนไพร ทั้งแบบต้นสดและแบบตัวยาแห้ง
.
หากท่านสนใจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ 😘
.
หมายเหตุ – การเข้าชมในทุกรูปแบบ จะต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด