กลุ่มนักศึกษาแพทย์แผนไทย
คณาจารย์และนิสิตจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาสมุนไพร และทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (Central Restaurants Group)

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (Central Restaurants Group)
.
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (Central Restaurants Group: CRG) ในการเข้าชมพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและหารือความร่วมมือในการร่วมลงทุนด้านธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย (Food Chain Industry) ซึ่งบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ในการบริหาร และจัดการธุรกิจอาหารบริการด่วนที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) โดยมี แบรนด์ธุรกิจอาหารบริการด่วนที่หลากหลาย (Multi-Brand) ครอบคลุมอาหารหลายรูปแบบเกือบทุกประเภท