เตรียมตัวให้พร้อม กับกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ✨🎉

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พร้อมด้วยบุคลากรโครงการฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-