น้องๆ : มีทั้งนก มีทั้งผีเสื้อ แล้วหนูก็เห็นกระรอกไต่ผ่านต้นไม้ไปด้วย
มาเปิดประสบการณ์เรียนรู้และสังเกตสมุนไพรจากของจริงกันเถอะ

🛎 มาร่วมงานกับเราไหม SIREEPARK🌳 เปิดรับ 1 ตำแหน่ง

🛎 มาร่วมงานกับเราไหม SIREEPARK🌳 เปิดรับ 1 ตำแหน่ง
🔬 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
– มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี – โทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
– หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประยุกต์ใช้กับงานด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 👉
——————-