สิรีพาร์คยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5 กรกฎาคม 2024
สิรีพาร์คยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาลัย
6 กรกฎาคม 2024

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2567

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เข้ารับเกียรติบัตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2567 จากนายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รับเกียรติบัตรในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านคุณภาพมาตรฐานสามารถรองรับนักท่องเที่ยว จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งอุทยานฯ เป็น 1 ใน 72 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรที่ผ่านการประเมินจากทั่วประเทศ