เด็ด ดม ชม ชิม กับสมุนไพรนานาชนิดที่สิรีพาร์ค
3 กรกฎาคม 2024
สิรีพาร์คยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5 กรกฎาคม 2024

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นประธานเปิด การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและพิพิธภัณฑ์พืช อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง วิทยากร อพ.สธ. มาให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนน ในการเข้าสู่มาตรฐานของ อพ.สธ. ระดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 และในการประชุมครั้งนี้มีโรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 คน
—————-
📍หมายเหตุ: ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————