สิรีพาร์คยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Rutgers University, New Jersy, U.S.A.
6 มิถุนายน 2024
ขอใช้สถานที่ภายในอุทยานฯในการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการศึกษา รุ่นที่ 4 (Mahidol University Academic Development Program : MU-ADP#4)
10 มิถุนายน 2024

สิรีพาร์คยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

🗓วันที่ 7 มิถุนายน 2567 สิรีพาร์คยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กิจกรรมเน้นๆทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนรอบอุทยานฯ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 140 ไร่ กิจกรรมเดินชมสวนบริเวณลานนานาสมุนไพร พาเด็ด ดม ชม ชิม เรียนรู้ต้นสมุนไพรที่หลากหลาย ต่อด้วยกิจกรรมชมห้องนิทรรศการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เรียนรู้ธาตุทั้ง 4 เล่นเกมธาตุเจ้าเรือน และถ่ายภาพ Photobooth ด้วยค่ะ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร สูตรลับเฉพาะที่มีที่สิรีพาร์คเท่านั้นด้วยน้า
🙏ทางอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบพระคุณทางหจก. ฟ้าสวย แทรเวล ที่ไว้วางใจนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรที่สิรีพาร์ค หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับการเรียนรู้เรื่องสมุนไพร และมีแรงบรรดาลใจในการนำไปศึกษาต่อนะคะ🌿
————–
📍หมายเหตุ: ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————
📲 สำหรับท่านใดที่สนใจกิจกรรม สามารถจองเข้าชมเป็นหมู่คณะล่วงหน้าได้ที่ลิงก์ https://sr.mahidol.ac.th หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 06 5986 3283 หรือ 06 2217 2665 ในวันและเวลาราชการ
🎨🌻🐿️🔭สำหรับกิจกรรม Workshop อาทิ การชมห้องนิทรรศการด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การชมสวนสมุนไพร การทำ Workshop ยาดมสมุนไพร, อาหารจากสมุนไพร, สีสกัดจากธรรมชาติ, การทำดอกไม้แห้ง (แบบนักพฤกษศาสตร์), การขยายพันธุ์พืช, การทำปุ๋ย, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น
————-
🌳🎬 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการเช่าสถานที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ภายในอุทยาน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สวนสมุนไพร กว่า 140 ไร่ , ศาลาอเนกประสงค์ , ห้องประชุมขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ (ขนาด 10 คน – 200 คน) พร้อมรองรับการเข้าชม การทำกิจกรรม Workshops และใช้งานในโอกาสที่แตกต่างกันไป
————-
🕕 เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
– มีลานจอดรถด้านหน้าอุทยานฯ
– มีรถประจำทางผ่านหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
————-
📸 อัตราค่าเข้าชมอุทยานฯ (ไม่รวมห้องนิทรรศการ)
– นศ./ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมฟรี✨
– บุคคลทั่วไป 🙋
🌱 อายุ 3 – 59 ปี คนละ 50 บาท
🌱 นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา คนละ 30 บาท
(โปรดแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา)
🌱 ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 3 ปี หรืออายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าชมฟรี✨
ทั้งนี้ ค่าเข้าชมดังกล่าว เป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย ซึ่งอุทยานฯ เป็นแหล่งรวบรวมต้นสมุนไพรที่มากที่สุดในประเทศไทย มากกว่า 900 ชนิด 🙏🌿✨
———–