✨🌞 กองถ่ายโฆษณา UNIQLO 👕👚✨
13 พฤษภาคม 2024
🌿สิรีพาร์คขอขอบคุณบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ที่เลือกใช้สถานที่ของอุทยานฯ ในการประชุมงาน
14 พฤษภาคม 2024

🌿โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ประชุมแผนโครงการวิจัยร่วมกับ Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) และ The Forestias by MQDC

🗓วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล (GISTMU) และทีมบริหารของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เข้าร่วมประชุมวางแผนแนวทางโครงการวิจัยร่วมกับ Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) และ The Forestias by MQDC ซึ่งเป็นโครงการวิจัยย่อยอยู่ภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมด้านความยั่งยืนที่มุ่งสู่การสร้างระบบนิเวศการมีสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ) และ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (RISC) จำกัด ซึ่งจะมีการลงนามในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะเป็นความร่วมมือในด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมแบบ “Societal Innovation” ในด้านต่างๆ ทั้งการอนุรักษ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านความยั่งยืนที่ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต, การสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัยแบบสหสาขาและร่วมกับภาคเอกชน, การสร้างระบบการวัดและประเมิน Societal Impact (จากนวัตกรรม) ที่สามารถใช้และวัดผลได้จริง รวมถึงการพัฒนาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้เป็นแพลตฟอร์มพื้นที่ทดลอง (ของ MQDC) ในรูปแบบ “Societal Innovation Lab” หรือ “University Living Lab” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม
—————
📍หมายเหตุ: ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————