ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก Anglo Singapore International School

มาร่วมงานกับเราไหม SIREEPARK เปิดรับ 1 ตำแหน่ง

🛎 มาร่วมงานกับเราไหม SIREEPARK🌳 เปิดรับ 1 ตำแหน่ง
🔬 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
– คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ
– อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
– หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประยุกต์ใช้กับงานด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 👉
——————-