ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2566
22 กันยายน 2023
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เข้าร่วมงานแถลงแผนการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลาง ประจำปี 2567 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
24 กันยายน 2023

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566

🗓วันที่ 24 กันยายน 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พร้อมด้วย นางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาธุรกิจ และตัวแทนบุคลากรโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพโดย : มหาวิทยาลัยมหิดล