การเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ในการดำเนินงาน อพ.สธ. – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
10 กรกฎาคม 2023
✨🌿 หนูขอชิมอีกค่ะ ใบมะดันอร่อยมากเลย 😋✨
11 กรกฎาคม 2023

SIREEPARK เปิดรับสมัครงาน

🛎 SIREEPARK เปิดรับสมัครงาน
.
💸 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
– คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านการเงิน การบัญชี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 👉 https://muhr.mahidol.ac.th/…/viewAnnouncement.php…
ปิดรับสมัครวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
——————-
🔬ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
– อายุไม่เกิน 45 ปี
– มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
– คุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาจะถูกพิจารณาร่วมกับประวัติการทำงาน)
– หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย/การสอน มากกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 👉 https://muhr.mahidol.ac.th/…/viewAnnouncement.php…
ปิดรับสมัครวันที่ 2 สิงหาคม 2566