🍄 ยิ่งเลอะ..ยิ่งเยอะประสบการณ์ ✨🌿🐿️ ก่อนกลับเด็กๆ บอกว่า พรุ่งนี้หนูมาใหม่นะ 😊🍃 พร้อมกับทำมือเป็นรูปหัวใจ 💚
🎉 ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

🛎️✨ “ปรับลดราคาค่าเข้าชมอุทยานฯ” ✨🛎️ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 (ไม่รวมห้องนิทรรศการ)

“ปรับลดราคาค่าเข้าชมอุทยานฯ” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 (ไม่รวมห้องนิทรรศการ)
นศ./ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมฟรี!
.
บุคคลทั่วไปเข้าชมอุทยานฯ
– อัตราค่าเข้าชมท่านละ 50 บาท
– ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าชมฟรี!
– นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา ค่าเข้าชม 30 บาท (โปรดแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา)
.
ทั้งนี้ ค่าเข้าชมดังกล่าว เป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย ซึ่งอุทยานฯ เป็นแหล่งรวบรวมต้นสมุนไพรที่มากที่สุดในประเทศไทย มากกว่า 900 ชนิด
————
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการเช่าสถานที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ภายในอุทยาน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สวนสมุนไพร กว่า 140 ไร่ , ศาลาอเนกประสงค์ , ห้องประชุมขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ พร้อมรองรับการเข้าชม การทำกิจกรรม Workshops และใช้งานในโอกาสที่แตกต่างกันไป
———–
สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
หรือโทร. 02-441-5272-4 ต่อ 4922
———–