🎉 สวัสดีค่ะ/ครับ กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดี ๆ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ “สิรีพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 2 : การวาดลวดลายดอกไม้” 🌸🎨
🎥 สถานที่ + ทีมงานคุณภาพ ก็ต้องเป๊ะปังแน่นอน ✨📸

🛎 SIREEPARK เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา (ขยายเวลารับสมัครเนื่องจากระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยขัดข้อง)

🛎 SIREEPARK เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
(ขยายเวลารับสมัครเนื่องจากระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยขัดข้อง)
🔬 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
– มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 👉
——————-
💸 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (2 อัตรา)
– มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านการเงิน การบัญชี
– อายุไม่เกิน 45 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
– มีความสามารถในงานการเงิน/บัญชี/งบประมาณอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 👉
——————-